ამ დროისთვის განცხადების შევსება არ არის დაშვებული. უფლების მინიჭება შეუძლია სკოლის ვებ გვერდის ადმინისტრატორს.